Adopcje wirtualne

Adopcje wirtualne

Jeśli nie możesz podarować zwierzakowi domu, podaruj pomoc finansową. Adoptuj wirtualnie.

Adopcja wirtualna polega na comiesięcznej wpłacie na konto Schroniska dowolnej (minimum 30 złotych) stałej kwoty na wybranego zwierzaka (można ustawić przelew stały) do czasu znalezienia przez niego prawdziwego domu, bądź do momentu uznania, że już Państwo nie chcecie / nie możecie / nie macie możliwości wsparcia danego psa lub kota. Państwa pomoc finansowa pomoże nam w utrzymaniu wybranego podopiecznego.

Jedno zwierzę może mieć wielu opiekunów wirtualnych. W podziękowaniu za pomoc, pod zdjęciami Państwa podopiecznych objętych adopcją wirtualną, będziemy informować, kto pomaga w ich utrzymaniu.

Adoptuj wirtualnie – pomóż realnie

Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt CANIS 

Kruszewo 34, 07-440 Goworowo
PKO BP S.A. O/Ostrołęka 80 1020 3802 0000 1202 0038 5419

DO GÓRY